Återvinning

Det här kan vi hjälpa er med

  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar (ej kuvert)
  • Trycksaker
  • Glasförpackningar
  • Småelektronik (ej större och tyngre än en mikrovågsugn)
  • Ljuskällor (glödlampor och lysrör)
  • Batterier (ej bilbatterier)

Osorterat
Lägg ditt återvinningsmaterial i säcken du får av Lusaskens TS.
Du blandar allt i en säck (ej kuvert).
Vi hämtar säcken, sorterar den och slänger den åt dig!
Du får en ny säck vid varje hämtning.

Sorterat
Du sorterar ut de olika materialen och lägger i säcken du får av Lusaskens TS.
Fyll exempelvis vanliga avfallspåsar med de olika materialen och lägg i säcken.

Pappersförpackningar, plastförpackningar och trycksaker var för sig (ej kuvert). Metall- och glasförpackningar tillsammans eller var för sig.

Småelektronik, batterier och glödlampor tillsammans eller var för sig.