Frågor & Svar

Frågor och Svar


Finns det någon bra sida där man kan läsa mer om sopsortering och sånt?
Ja, det finns massor med information på internet. Både hur man sopsorterar och var man ska slänga olika saker. Kristinehamns kommun har en bra ”skräp-lista” som man kan söka i, där finns nästan allt. Du hittar den här. En annan länk som är jättebra och informativ är SRV:s sorteringsguide.

Hur noga måste man göra rent förpackningarna innan de läggs i återvinnigen?
Det är viktigt att tömma/skölja av förpackningarna innan de hamnar i återvinningssäcken. Kladdiga förpackningar är inte återvinning, om det är mat kvar ska de i vanliga soppåsen.

Vad ska man göra med gamla kläder?
Kläder är inte återvinning på samma sätt som förpackningar, men om kläderna är hela och rena är det ju jättebra att skänka bort dem till välgörande ändamål. Trasiga kläder ska slängas i vanliga soppåsen. Om du vill skänka kläder kan du lägga dem för sig i en egen påse så tar vi med den när vi hämtar din återvinningssäck. Kläderna läggs i Myrornas klädbehållare.

Vad händer sen med metallförpackningarna?
Metallförpackningarna hämtas för att sorteras på en återvinningsanläggning. Därefter transporteras metallerna vidare till järnbruk runt om i Sverige där de blir råvara till nya metallprodukter. Dina gamla konservburkar blir till nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar.
Källa: Sorteringsguiden

Vad händer sen med pappersförpackningarna?
Pappersförpackningarna hämtas och körs till återvinningsanläggningen för finsortering och balning. Därefter transporteras materialet till pappersbruk, som bland annat använder materialet till nya förpackningar, pappersprodukter och ytterhöljen på gipsskivor.
Källa: Sorteringsguiden

Vad händer sen med dina plastförpackningar?
Efter sortering på vår återvinningsanläggning skickas plastförpackningarna till olika plaståtervinningsanläggningar i Sverige. Flaskorna och burkarna tvättas om det behövs.
De hårda plastförpackningarna smälts ner och används sedan som råvara för parksoffor, lastpallar, kompostbehållare och plastbackar.
Mjuka plastförpackningar återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. Eftersom råolja är en ändlig resurs är det bättre ju fler gånger vi kan använda plasten för materialåtervinning innan den går till förbränning och energiutvinning. Av återvunna plastförpackningar görs till exempel trädgårdsmöbler, bullerplank, lastpallar, soppåsar och mycket annat.
Källa: Sorteringsguiden

Close

Begäran om min information

 
Close

Begäran om radering konto

Close

Begäran om radering information

Close

Allmän begäran/Förfrågan DSO