Varför återvinning?

  • Vi kan återvinna mycket mer än vad vi tror.
  • Nästan allt vi köper förvaras i en förpackning som kan bli nya förpackningar.
  • Har papperskartongen ett stort plastfönster går det att återvinna ändå.
  • Vi tar ansvar genom att återvinna.
  • Det kostar kommunen mycket mer att låta material som kan återvinnas förbrännas.
  • Det går åt mindre energi och är mer miljövänligt att återvinna.
  • Genom att återvinna 1 ton papper sparar vi 14 träd.
  • Genom att återvinna 1 kilo plast sparar vi en liter olja.