EnkelSmidig återvinning

Kärltvätt privatpersonerföretag

Transporter till tippenvid behov

Förenkla vardagsliv och arbete!

Spara tid och plats samtidigt som du värnar om vår miljö.

Lusaskens TS tar hand om det

Vi hämtar ditt skräp – enkelt för alla att återvinna.


Sopsortera med oss!

Vi hämtar och sorterar förpackningar av papper, plast, metall, glas samt trycksaker. Vi lägger i rätt behållare på återvinningscentralen.

Faktura via e-post

Anmäl dig för e-postfaktura via formuläret.

Gäller endast för befintliga kunder.

Du hittar kundnummer på din faktura.

Lusaskens TS tar hand om företags återvinning. Vi hjälper er med plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar (ej kuvert), trycksaker, glasförpackningar.

Lusaskens TS hjälper dig att spara tid och plats.

Vi tvättar dina soptunnor med vår mobila sopkärlstvätt.

Lusasken tar hand om ditt skräp.

Att anlita Lusasken är att värna om vår miljö. Vi sköter återvinning, kärltvätt, sopsortering, transporter och tar hand om ditt skräp.