Återvinning

Det här kan vi hjälpa er med

  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar (ej kuvert)
  • Trycksaker
  • Glasförpackningar
  • Småelektronik (ej större och tyngre än en mikrovågsugn)
  • Ljuskällor (glödlampor och lysrör)
  • Batterier (ej bilbatterier)

Osorterat
Lägg ditt återvinningsmaterial i säcken du får av Lusaskens TS.
Du blandar allt i en säck (ej kuvert).
Vi hämtar säcken, sorterar den och slänger den åt dig!
Du får en ny säck vid varje hämtning.

Sorterat
Du sorterar ut de olika materialen och lägger i säcken du får av Lusaskens TS.
Fyll exempelvis vanliga avfallspåsar med de olika materialen och lägg i säcken.

Pappersförpackningar, plastförpackningar och trycksaker var för sig (ej kuvert). Metall- och glasförpackningar tillsammans eller var för sig.

Småelektronik, batterier och glödlampor tillsammans eller var för sig.

Stäng

Begäran om min information

 
Close

Begäran om radering konto

Close

Begäran om radering information

Close

Allmän begäran/Förfrågan DSO