Villkor

VILLKOR FÖR LUSASKENS T.S

Välkommen till Lusaskens T.S. Läs igenom villkoren innan du använder hemsidan. Vid användning av denna webbplats accepterar du dessa villkor och bestämmelser fullt ut.

Genom att registrera konto eller använda formulär på hemsidan accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

1. Ditt konto

Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att ditt användarnamn och lösenord till ditt konto används på ett korrekt sätt. Du är också ansvarig för att förhindra att obehöriga användare får tillgång till din dator och ditt konto. Du ansvarar för allt som sker på ditt konto genom ditt lösenord. Du accepterar att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ditt lösenord hemligt. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord, eller om ditt lösenord används av andra än dig själv, ska du meddela oss.

Kontrollera att alla de upplysningar du gett oss är korrekta och fullständiga och informera oss omgående om informationen ändras.

Om du är under 18 år kan du bara handla från Lusaskens T.S med godkännande från en förälder eller vårdnadshavare.

Lusaskens T.S förbehåller sig rätten att neka åtkomsten till hemsidan, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar utan föregående meddelande. Om vi annullerar en beställning kommer du inte att betala för den.

2. Priser och betalning

Priser kan utan förbehåll komma att ändras. Om inget annat anges så gäller förskottsbetalning.

3. Datasekretess

Läs igenom informationen om vår datasekretess om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter. Du kan även läsa om de regler som gäller för vår hemsida.

4. Åtkomst till webbplatsen

Vi gör vårt bästa för att hemsidan ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets karaktär är det inte något vi kan garantera. Åtkomst till hemsidan kan ibland vara blockerad eller begränsad på grund av underhåll eller implementering av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så mycket vi kan.

5. Tillstånd att få åtkomst till webbplatsen

Lusaskens T.S ger tillstånd till begränsad åtkomst och personlig användning av webbplatsen. Detta tillstånd ger dig dock inte tillstånd att ladda ned (med undantag av allmänna cache-funktioner) utan skriftigt tillstånd på förhand från Lusaskens T.S. Tillståndet omfattar inte vidareförsäljning eller kommersiell användning av denna webbsajt eller dess innehåll, som finns härunder och användning av produkturvalet, beskrivningar eller priser. Tillståndet omfattar inte heller användning av denna sajt eller dess innehåll för att ladda ned eller kopiera kontoinformation. Hemsidan eller delar av den får inte skickas vidare, mångfaldigas, kopieras eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vi medgivit detta skriftligen på förhand.

6. Ditt beteende

Du får inte använda hemsidan på ett sätt som kan hindra att andra får tillgång till webbplatsen eller leder till att webbplatsen kraschar.

Du får inte använda denna webbplats:

  • I bedrägerisammanhang eller i samband med en kriminell handling eller annan förbjuden aktivitet.
  • Om du vill skicka, använda eller återanvända material, som är förbjudet, stötande, kränkande, obscent eller hotfullt – som inkräktar på copyright, varumärken, sekretessbelagd information eller andra rättigheter, eller på annat sätt skadliga för tredje part eller anstötligt, – som består av eller innehåller mjukvaruvirus, politisk information, kommersiell rådgivning, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
  • För att orsaka obehag, olägenheter eller obefogad rädsla.

7. Upphovsrätt, juridisk förklaring och databasrättigheter

Hela hemsidans innehåll och sajtens struktur, såsom text, grafik, logos, symboler, bilder och mjukvara, tillhör Lusaskens T.S. Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan föregående skriftligt tillstånd från Lusaskens T.S.

8. Avtal med kunden

När du gör en beställning på vår hemsida skickar vi ett bekräftelsemejl till dig. Detta mejl bekräftar att vi tagit emot din beställning och innehåller all information om din beställning. Din beställning utgör ett önskemål från dig om att du vill köpa en viss produkt eller tjänst från oss. Köpet godkänns av oss och vi skickar varan till dig/utför tjänsten. Vi har accepterat din beställning fullt ut när vi skickat ett mejl till dig där vi bekräftar att din försändelse skickats iväg. Lusaskens T.S äger varorna tills du har betalat det fullständiga priset och Lusaskens T.S har mottagit din betalning.

9. Ändringar vad gäller tjänster eller tillägg av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på webbplatsen och verksamhetens policyer och villkor. Din fortsatta användning av hemsidan och de beställningar du gör lyder under de villkor och bestämmelser som gäller när du använder webbplatsen, eller när du beställer varor hos oss, om inte lagen kräver att dessa bestämmelser eller villkor ändras (då gäller även dessa ändringar för beställningar som du har gjort tidigare hos oss). Om någon av dessa bestämmelser är ogiltig eller på grund av andra orsaker inte juridiskt bindande tas de relevanta bestämmelserna bort från de övriga bestämmelserna och kan således inte påverka giltigheten eller användningen av andra bestämmelser.
I händelse av konkurs eller avveckling av företaget avslutas påbörjade tjänster. Återbetalning sker ej. Avtal upphör att gälla.

10. Händelser utanför vår kontroll

Lusaskens T.S kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller fel i utförandet av våra förpliktelser i avseende till dessa bestämmelser om förseningen eller bristen beror på något som är utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagliga rättigheter.

11. Friskrivningsklausul

Om du inte rättar dig efter dessa villkor, och vi inte märker detta, kommer ändå våra rättigheter att gälla om du vid ett annat tillfälle bestrider dessa bestämmelser.

12. Befogenhet och domstol

Din användning av denna webbplats, varje köp du gör från webbplatsen och de bestämmelser som gäller där, lyder under svensk lag och anses ha ägt rum i Sverige. Precis som vi accepterar du att underkasta dig de svenska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagliga rättigheter.

13. Om verksamheten

Lusaskens T.S är registrerat i Sverige.

Stäng

Begäran om min information

 
Close

Begäran om radering konto

Close

Begäran om radering information

Close

Allmän begäran/Förfrågan DSO